Overzicht deelnemers LRA

 

Overzicht deelnemers LRA

Besturen Onderwijsinstellingen
Rijn IJssel mbo Rijn IJssel
COG mbo Astrum College / vmbo Arentheem College Leerpark Presikhaaf / vmbo Arentheem College Titus Brandsma Velp
Aeres mbo Aeres Velp / vmbo Aeres Velp
Helicon mbo Helicon Velp
Quadraam vmbo-scholen  Westeraam  / Lyceum Elst / Maarten van Rossem / Olympus College / Lorentz College / ’t Venster / Liemers College / Candea College / Montessori College Arnhem
OMB vmbo-scholen OBC Huissen / OBC Elst / OBC Bemmel / Hendrik Pierson College Zetten
Onderwijsspecialisten Mariëndael / Briant College /  De Brouwerij
Het Rhedens vmbo Rhedens Dieren
Dorenweerd College vmbo Dorenweerd College, Doorwerth
GSG Guido GSG Guido

Aansturing LRA

Vertegenwoordigers van de besturen vormen samen het Bestuurlijk Platform. Het Dagelijks Bestuur van dit BP, bestaande uit Erika Diender, Kitty Oirbons en Jan Jacob van Dijk,  is verantwoordelijk voor de koers die de LRA vaart. Het DB heeft voor o.a. aansturing van de projecten en voor het voeren van de financiële huishouding twee programmamanagers vanuit vmbo en mbo aangesteld (momenteel John van der Meer en Gabriella Wintering-Pouwels).

De programmamanagers houden via projectcoördinatoren zicht op het reilen en zeilen van de projecten.

Elke onderwijsinstelling heeft een interne LRA-coördinator. Deze interne coördinatoren komen vijf keer per jaar bijeen op uitnodiging van de programmamanagers.

 Overlegstructuur:

Bestuurlijk Platform                                                                                     (2x per jaar)

Dagelijks Bestuur                                                                                          (5x per jaar)

Bijeenkomst programmamanagers en projectcoördinatoren              (geregeld, minimaal 5x per jaar)

Netwerk van interne LRA-coördinatoren                                                 (5x per jaar)

Directeurenoverleg                                                                                        (miv 2018 min. 1x per jaar)

Financiën:

Onderwijsinstellingen krijgen een vergoeding voor personeelsleden die taken uitvoeren voor de LRA. Financiële bronnen zijn contributies van de besturen en subsidiegelden van het ministerie van OC&W. Penvoerder voor de VSV-subsidies is Rijn IJssel.

 Bereikbaarheid

De programmamanagers zijn in principe donderdags bereikbaar op het LRA-kantoor op Leerpark Presikhaaf.

Leerpark Presikhaaf, IJssellaan 89, 6826 DM Arnhem, telefoonnummer: 026-3629152