Over LRA

De Lerende Regio Arnhem (LRA) is een samenwerkingsverband van tien schoolbesturen van scholen voor mbo en vmbo/vso uit de regio Arnhem.

Het primaire doel van de samenwerking is het optimaliseren van de overstap van vmbo/vso naar mbo. Om dit doel te realiseren zijn een aantal overstapprojecten georganiseerd waarin alle scholen participeren.

Daarnaast wordt door de LRA, in samenwerking met RMC Arnhem-Nijmegen subregio Arnhem , een aantal projecten georganiseerd die in brede zin tot doel hebben om maatschappelijke uitval van jongeren tegen te gaan. Binnen dit brede kader ligt de focus op projecten die gericht zijn op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV), op het schakelen onderwijs-arbeid en VSV-ers 18+.

Jaarverslagen