Start and go mbo

Dit project is ontstaan uit de maatregel: verbeteren aansluiting onderwijs-onderwijs voor kwetsbare jongeren. Het is gericht op jongeren in het v(s)o, pro, vmbo basis en isk die als gevolg van een aantal belemmeringen niet of moeizaam de overstap maken naar het mbo of daar weer snel uitvallen.

De projectgroep streeft ernaar om deze groep (geschat op ongeveer 70 jongeren) een succesvolle overstap gaan maken.

Projectleiders zijn: Lisette van Straaten en Anita Kluit

Wil je meer weten over dit project dan kan je naar hun website gaan: http://www.start-and-go-mbo.nl

 

Nieuws

Beste LRA collega’s,

In december/januari heeft een aantal van jullie een vragenlijst ingevuld over het verantwoordelijk voelen voor de overstap van jongeren in een kwetsbare positie, van vo naar het mbo.

Hierbij willen we jullie bedanken voor de moeite en een terugkoppeling van de resultaten geven (klik  hier: 20190218 uitwerking vragenlijst; in gesprek met onze critical friends 3 (002) (002))

Het doel van de vragenlijsten was om een nulmeting te maken. Hoe kijken de professionals uit het vo en het mbo aan tegen de overstap van jongeren in een kwetsbare positie? Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijsten wordt de pilot ‘samen verantwoordelijk’ van het project Start & Go mbo, verder vormgegeven. In de bijlage zijn de resultaten terug te lezen.

Resultaten vragenlijsten (samenvattend)

Iedereen is bereid tot samenwerking en vindt het belangrijk om de overstap van kwetsbare jongeren goed te organiseren en daaraan bij te dragen. Op dit moment is men hier echter nog niet tevreden over. Het vo en het mbo blijken elkaar en elkaars werk onvoldoende te kennen. Dit heeft consequenties voor de aansluiting van het onderwijs en voor de overstap van kwetsbare jongeren van vo naar het mbo. Behoeften en verwachtingen lijken niet overeen te komen bij mensen van vo en mbo. Het lijkt belangrijk als eerste te gaan investeren in het leren kennen van elkaar en van elkaars werk om daarmee gezamenlijk de aansluiting en overstap te gaan verbeteren.

Ambities

Na verdieping in de resultaten, zijn we gekomen tot de volgende ambities:

  1. Het V(S)O en MBO gaan elkaar kennen, dat is de basis om de overstap te kunnen verbeteren. Genoemd worden: gezamenlijke studiedagen, docenten die zowel op vo als mbo werken, bij elkaar kijken/ meedraaien, warme overdracht structureel faciliteren en organiseren, werken aan een doorlopende ondersteuningslijn en een denktank inrichten met mensen van vo, mbo en leerlingen.
  2. Er komen routekaarten (onderwijs/zorg) beschikbaar waardoor ‘we elkaar snel kunnen vinden’. Waar de jongere zich binnen een route meldt (gemeld wordt), pakt een professional de vraag op en zorgt dat de jongere bij de juiste persoon terecht komt. De jongere wordt niet eerder losgelaten.

Collega’s die mee willen werken aan deze ambities zijn van harte welkom!

Graag opgeven via de website: https://www.start-and-go-mbo.nl/#

Met vriendelijke groeten,

Marith Berntsen en Anita Kluit