Schakelpunt Onderwijs en Werk

Deze maatregel richt zich op de jongeren van de mbo-instellingen in de subregio Arnhem, die woonachtig zijn in de subregio en die vanuit de entreeopleiding en vanuit een mbo-2 opleiding uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het doel is het realiseren van een geslaagde overgang van school naar werk voor deze doelgroep.

Het project wordt gecoördineerd door het RBL onder leiding van projectleider: Naciye Kayhan