Aanpak verzuim 18+

Dit project zorgt ervoor dat bij ongeoorloofd verzuim de geregelde schoolgang weer wordt opgepakt en om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Het wordt gecoördineerd door het RBL. Onder leiding van Marith Berntsen.