Aanpak overbelaste jongeren mbo

Overbelaste jongeren zijn jongeren op de mbo scholen in de regio Arnhem die  op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Hierdoor komt hun onderwijscarrière ernstig in het nauw. De ervaren problemen leiden vaak tot verzuim, thuiszitten of zelfs vroegtijdig schoolverlaten.

Doel is het terugdringen van het aantal overbelaste jongeren in het mbo door het aanbieden van en het inzetten van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod, zo dicht mogelijk bij de school- en leeromgeving van de jongere.

Projectleiders:

Aeres: Roos Gommers

Astrum College: Sanne Niemeijer

Helicon: Jan Ehlebracht en Claudia Wesseling

Rijn IJssel: Jos Gipmans