Hier vindt u nieuws van de Lerende Regio Arnhem.

Online event LRA 2.0 op 29 oktober 2020

Geplaatst op: 15 september 2020

Klik hier voor programma informatie & registratie.

Al ruim 25 jaar werken in de regio Arnhem Vmbo en Mbo scholen onder de naam Lerende Regio Arnhem. De ambitie? We willen dat VMBO jongeren zich optimaal voorbereiden op een vervolgstap naar het Mbo. En dat ze daar goed aankomen! Samen streven we naar 0 % uitval en een perfecte overdracht in ondersteuningsbehoefte én de uitvoer daarvan!

LRA wil dit op een slimme en efficiënte wijze met elkaar regelen! Daarom organiseren we samen activiteiten die daar een bijdrage aan leveren. Anno 2020 stellen we ons de kritische vragen:

  • Organiseren we nog steeds de juiste dingen?
  • Zijn er zaken toe aan een update?
  • Waar kiezen jongeren nou eigenlijk op?
  • En doen we dat nou wel zo slim en efficiënt?

Het online event LRA 2.0 op 29 oktober 2020 is een eerste stap in samen bouwen aan de toekomst van LRA én van de jongeren: In een goede flow naar het MBO!

Klik hier voor programma informatie & registratie.

Let op: aanmelden kan tot en met 14 oktober 17.00 uur!

 

Lees meer

Taste Their Future 20 februari 2020

Geplaatst op: 24 oktober 2019

 

Taste Their Future

Voor de uitnodiging en het programma vmbo-mentoren klik hier: Taste their future uitnodiging mentoren Def 2019-2020

Taste Their Future is een succesvol eendaags evenement voor vmbo-mentoren en MT-leden uit de LRA. Het evenement wordt gefaciliteerd door Aeres mbo Velp, Astrum College Velp, Helicon mbo Velp en Rijn IJssel en zal plaatsvinden op donderdag 20 februari 2020.

Studenten die de overstap van vmbo naar mbo maken, ervaren vaak grote niveauverschillen tussen vmbo en mbo, met name op het vlak van algemene mbo-vaardigheden. Mentoren proberen de leerlingen voor te bereiden op deze overstap, maar hebben vaak onvoldoende kennis van het mbo-onderwijs en de mogelijkheden.

Het evenement biedt vmbo-mentoren en MT-leden, gedurende een dag of dagdeel, een creatieve, collegiale en ook inhoudelijke ontmoeting tussen vmbo en mbo. Mentoren en MT-leden krijgen op het evenement beter zicht op wat studeren aan het mbo inhoudt, komen veelvuldig in contact met studenten én krijgen concrete handvatten aangereikt om hun leerlingen mbo-startklaar te maken. Ze maken kennis maken met mbo-vaardigheden, krijgen een kijkje in de keuken van het mbo en doen kennis op over mogelijke vervolgopleidingen.

Lees meer

MBO Start & Go terugkoppeling vragenlijsten naar scholen

Geplaatst op: 28 maart 2019

Beste LRA collega’s,

In december/januari heeft een aantal van jullie een vragenlijst ingevuld over het verantwoordelijk voelen voor de overstap van jongeren in een kwetsbare positie, van vo naar het mbo.

Hierbij willen we jullie bedanken voor de moeite en een terugkoppeling van de resultaten geven (klik hier 20190218 uitwerking vragenlijst; in gesprek met onze critical friends 3 (002) (002)) .

Het doel van de vragenlijsten was om een nulmeting te maken. Hoe kijken de professionals uit het vo en het mbo aan tegen de overstap van jongeren in een kwetsbare positie? Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijsten wordt de pilot ‘samen verantwoordelijk’ van het project Start & Go mbo, verder vormgegeven. In de bijlage zijn de resultaten terug te lezen.

Resultaten vragenlijsten (samenvattend)

Iedereen is bereid tot samenwerking en vindt het belangrijk om de overstap van kwetsbare jongeren goed te organiseren en daaraan bij te dragen. Op dit moment is men hier echter nog niet tevreden over. Het vo en het mbo blijken elkaar en elkaars werk onvoldoende te kennen. Dit heeft consequenties voor de aansluiting van het onderwijs en voor de overstap van kwetsbare jongeren van vo naar het mbo. Behoeften en verwachtingen lijken niet overeen te komen bij mensen van vo en mbo. Het lijkt belangrijk als eerste te gaan investeren in het leren kennen van elkaar en van elkaars werk om daarmee gezamenlijk de aansluiting en overstap te gaan verbeteren.

Ambities

Na verdieping in de resultaten, zijn we gekomen tot de volgende ambities:

  1. Het V(S)O en MBO gaan elkaar kennen, dat is de basis om de overstap te kunnen verbeteren. Genoemd worden: gezamenlijke studiedagen, docenten die zowel op vo als mbo werken, bij elkaar kijken/ meedraaien, warme overdracht structureel faciliteren en organiseren, werken aan een doorlopende ondersteuningslijn en een denktank inrichten met mensen van vo, mbo en leerlingen.
  2. Er komen routekaarten (onderwijs/zorg) beschikbaar waardoor ‘we elkaar snel kunnen vinden’. Waar de jongere zich binnen een route meldt (gemeld wordt), pakt een professional de vraag op en zorgt dat de jongere bij de juiste persoon terecht komt. De jongere wordt niet eerder losgelaten.

Collega’s die mee willen werken aan deze ambities zijn van harte welkom!

Graag opgeven via de website: https://www.start-and-go-mbo.nl/#

Met vriendelijke groeten,

Marith Berntsen en Anita Kluit

Lees meer