Laatste nieuws:

Online event LRA 2.0 op 29 oktober 2020

Meer informatie

Taste Their Future 20 februari 2020

Meer informatie
Voor leerlingen


Projecten

De regio Arnhem telt ongeveer 32.000 jongeren, jonger dan 23 jaar, die onderwijs volgen op een school voor voortgezet onderwijs of bij een mbo-instelling. In totaal maken er binnen deze regio, jaarlijks tweeduizend jongeren de overstap van het v(s)o naar het mbo.

Veertienhonderd van deze jongeren blijven op scholen binnen de LRA. Het doel van dit project is het begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie in de overstap, zodat zij geen vsv’er worden.

Projecten bekijken

Aangesloten scholen & partners

In 2002 werd een missie voor de samenwerking geformuleerd. De volgende tekst is daaruit afkomstig: "De regio Arnhem is een lerende regio waar, door intensieve samenwerking en contact tussen diverse actoren, de vragen van de regionale werkgevers en de regionale samenleving adequaat beantwoord worden.